Urząd Miejski w Lęborku

Wyróżnienie Honorowe "Lęborski Lew" - składanie wniosków do 19 czerwca

Utworzono: 16-06-2017

                                                            Kapituła Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka

                                                                                         „LĘBORSKI LEW”

                                                          jako wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład

                                                             wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka

                                                                                            zawiadamia,

że do dnia 19.06.2017 r. można składać wnioski o nominowanie do otrzymania Wyróżnienia „Lęborski Lew”, jako wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka.

Wnioski można pobrać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, pokój nr 102 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i, wraz z uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami, złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lęborku najpóźniej do dnia 19.06.2017 r., do godz. 15.00.

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                  Bogdan Oszmian

 

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF