Urząd Miejski w Lęborku

Zmiana w ogłoszeniu dla Wspólnot Mieszkaniowych z terenu "Lębork - Północ"

Utworzono: 19-01-2017

W ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych dla Wspólnot Mieszkaniowych będących właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, ogłoszonym w dniu 5.01.2017 r., wprowadza się następujące zmiany.

1)  cyfra rzymska  II ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

  • „e) oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie – załącznik Nr 2”

2)  załącznik nr 2 do ogłoszenia – Karta projektu, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF