Urząd Miejski w Lęborku

Do 14 września rekrutacja do projektu „Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”

Utworzono: 04-09-2017

Od 4 do 14 września br. w lęborskich szkołach prowadzona będzie rekrutacja uczniów w do projektu „Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzone zostaną:

zajęcia dla uczniów szkół podstawowych:

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-lerningowej;
  • z języka angielskiego wraz z platformą e-learningową;
  • pokazy naukowe;

 

zajęcia dla uczniów gimnazjów:

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-lerningowej;
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (społeczne) z zastosowaniem programu ogólnorozwojowego z platformą e-learningową;
  • z języka angielskiego wraz z platformą e-learningową;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dostępne są  w sekretariatach i na stronach internetowych szkół oraz do pobrania poniżej. Więcej informacji można uzyskać w sekretariatach szkół.

Do  14 września rekrutacja do projektu „Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF