przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Publikacja o działaniach kuratorów sądowych

W Lęborku corocznie, już od 11 lat, odbywają się międzynarodowe konferencje naukowe kuratorskiej służby sądowej, poświęcone zagadnieniom profilaktyki i readaptacji społecznej oraz systemowi dyscyplinarno-karnemu.

Konferencjom tym towarzyszą probacyjne turnieje piłkarskie.

W tym roku opracowana i wydana została publikacja pt. Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”. Publikacja powstała pod redakcją naukową Przemysława Frąckowiaka i Michała Szykuta. Stanowi podsumowanie podejmowanych na lęborskich konferencjach zagadnień z zakresu działań i dokonań służb kuratorskich. Wydanie publikacji wsparło Miasto Lębork.

Głównym organizatorem konferencji i turniejów odbywających się w okresie letnim w Lęborku jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów, zaangażowany jest także m.in. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

W konferencjach i turniejach uczestniczą co roku kuratorzy z całej Polski – Poznania, Warszawy, Szczecina, Koszalina, Słupska, a także z innych państwa - z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, z Fundacji „Barka” i „Wędka”. Miasto Lębork jest współorganizatorem tych wydarzeń.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork