Urząd Miejski w Lęborku

Otwarcie przedszkoli – trwają konsultacje z sanepidem

W dniu 4 maja br. odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, podczas którego omówiono możliwość otwarcia przedszkoli przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektorzy zostali zobowiązani do wystąpienia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku o wydanie opinii w sprawie przygotowania przedszkoli do przyjęcia dzieci.

Burmistrz Miasta Lęborka decyzję o terminie otwarcia przedszkoli podejmie po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu.

Ważne
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku
13-03-2020
Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF