Ochrona Środowiska

Obsługa klientów indywidualnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina"

Od dnia 04.05.2020 r. obsługa klientów indywidualnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" odbywa się we wtorki i piątki od godziny 8:00 do 14:00.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku JEST CZYNNY

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku jest otwarty od dnia 5 maja 2020 r. w niepełnym wymiarze czasu tj. we wtorki 9-17, w czwartki 9-17, w soboty 9-15.


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami

Dla osób zdrowych objętych kwarantanną (dotyczy całego gospodarstwa domowego, w którym osoba taka się znajduje)dla osób stosujących środki zapobiegawcze, np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwarantanną

Informacja w sprawie postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19