Ochrona Środowiska

Obsługa klientów indywidualnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina"

Od dnia 04.05.2020 r. obsługa klientów indywidualnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" odbywa się we poniedziałki i piątki od godziny 7:00 do 16:00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku jest otwarty w pełnym wymiarze czasu tj. od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00, w soboty w godzinach 9.00 - 15.00.


Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwarantanną

Informacja w sprawie postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19