Funkcjonowanie Klubu Osiedlowego BAZA oraz Placówki Wsparcia Dziennego podczas pandemii COVID 19

Wszelkie działania w Klubie Osiedlowym BAZA (ul. Łokietka 5) oraz w Placówce Wsparcia Dziennego (Pl. Piastowski 6) odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każda osoba wchodząca do budynków dezynfekuje ręce oraz poddaje się pomiarowi temperatury przy pomocy bezdotykowego termometru.

KLUB OSIEDLOWY BAZA – UL. ŁOKIETKA 5

Punkt Wsparcia Rodziny

Specjaliści, tj.

  • prawnik,
  • psycholog,
  • mediator
  • terapeuta ds. uzależnień,
  • specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • pedagog/terapeuta

udzielają porad po wcześniejszym umówieniu godziny wizyty osobiście lub telefoniczne pod numerem 603 424 157. Konsultacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-22:00 zgodnie
z dostępnym na miejscu harmonogramem.

Zajęcia z animatorem dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych odbywają się w maksymalnie 4-osobowych grupach. Zajęcia dla najmłodszych rozpoczynamy po godz. 16:00.

Punkt Wsparcia Seniorów

W ramach Punktu Wsparcia Seniorów zamiast stacjonarnych zajęć w grupie zaplanowano wsparcie indywidualne. Animator społeczny pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym z seniorami – udziela im wsparcia psychologicznego oraz monitoruje ich potrzeby, tak aby pracownik Biura Usług dla Seniorów we współpracy z koordynatorem wolontariatu mogli jak w najszybszym czasie zapewnić wsparcie, m.in. organizując pomoc przy zakupach.

Ośrodek Pracy z Młodymi „NASZE MIEJSCE”

Zajęcia prowadzone przez kuratorów odbywają się w maksymalnie 4-osobowych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Stowarzyszenie EDUQ oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zapewniają, że wszelkie działania w ramach projektu są prowadzone z zachowaniem środków ostrożności celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom projektu oraz pracownikom.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – PLAC PIASTOWSKI 6

Zajęcia świetlicowe

Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Partner Projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku - OTWARTE DRZWI od 02.11.2020 r. zawiesiło zajęcia stacjonarne w Placówce Wsparcia Dziennego do odwołania. Wsparcie podopiecznym udzielane będzie w formie zdalnej poprzez kontakt  telefoniczny i mailowy z podopiecznymi i ich rodzicami oraz zaopatrzenie podopiecznych w materiały i zadania do pracy w domu.

Wsparcie przez streetworkerów

Wszelkie zajęcia mające na celu integrację zrekrutowanych uczestników zmieniły formę na wsparcie w grupach maksymalnie 4-osobowych. Prowadzone są także indywidualne spotkania mające na celu wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla każdego z uczestników z osobna. Streetworkerka utrzymuje kontakt z całą grupą za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz telefonicznie. Tematyka  zajęć dobierana jest w taki sposób, aby można było je realizować w trybie zdalnym. Spotkania odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Projekt Ożywiony Lębork NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.