Klub Osiedlowy BAZA wznawia zajęcia

W związku ze złagodzeniem obostrzeń nałożonych w związku z pandemią COVID 19 zarząd Stowarzyszenia EDUQ podjął decyzję o wznowieniu zajęć grupowych w ramach Punktu Wsparcia Rodzin oraz Punktu Wsparcia Seniorów funkcjonujących w Klubie Osiedlowym BAZA.

Działania w ramach projektu zostały zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom projektu oraz pracownikom.

W ramach Punktu Wsparcia Seniorów zamiast zajęć w grupie skupiającej wszystkich 20 seniorów zaplanowano indywidualne spotkania z animatorem społecznym. Zostanie dopracowana Indywidualna Ścieżka Wsparcia uczestnika projektu z uwzględnieniem jego oczekiwań i celów do osiągnięcia.

Zajęcia z animatorem będą odbywały się w 4 osobowych grupach, a celem tych spotkań będzie zachęcenie do działań środowiskowych bazujących na potencjale tych grup. Zaplanowano również spotkania na świeżym powietrzu z animatorem, aby propagować zdrowy styl życia.

Także Punkt Wsparcia Rodzin wznawia swoją działalność stacjonarnie. Specjaliści od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-22:00 udzielają porad na terenie Klubu Osiedlowego BAZA
po wcześniejszym umówieniu godziny wizyty osobiście lub telefoniczne pod numerem 603 424 157 .

Zaplanowano warsztatowe metody pracy z najmłodszymi dziećmi (klasa 1-3) - zajęcia plastyczne, taneczne, pokaz filmowy i inne. W najbliższym czasie są również w planie zabawy na świeżym powietrzu.

W oferowanym dla dorosłych wsparciu zostaną zaproponowane m.in. zajęcia sportowe dla kobiet- nordic walking. Ponadto w celu jak najlepszego dopasowania oferty zajęć do potrzeb odbiorców zostanie wśród nich przeprowadzona ankieta. Punkt Wsparcia Rodzin planuje również warsztatowe metody pracy dla uczestników dorosłych z udziałem animatorów oraz specjalistów.

Stowarzyszenie EDUQ zapewnia, że wszelkie działania w ramach projektu są prowadzone z zachowaniem środków ostrożności celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Projekt Ożywiony Lębork NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawieszone do odwołania są zajęcia grupowe w Placówce Wsparcia Dziennego przy Placu Piastowskim 6 prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI.