przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Dzienniki Ustaw RP

Lista podstron:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

 Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.

czytaj więcej ...

Dzienniki Urzędowy Przeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. 

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork