Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 04-03-2014

Burmistrz Miasta Lęborka

odwołuje II przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości, stanowiących działki: nr 299/4 o powierzchni 13 582m2nr 299/5 o powierzchni 12 000m2, nr 299/6 o powierzchni 10 976m2, nr 299/7 o powierzchni 13 467m2, nr 282/11 o powierzchni 43 447m2, nr 282/13 o powierzchni 36 442m2, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka i drogi krajowej nr 6 wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód', które miały być przeprowadzone w dniu 10 marca 2014r. od godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Odwołanie przetargów następuje w związku z przystąpieniem gminy do tworzenia Podstrefy LĘBORK Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zamiarem objęcia tą strefą działek stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w tym między innymi działek nr 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 282/11, 282/13, objętych niniejszymi przetargami.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF