Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 17-03-2014

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 10 w Lęborku

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Słowackiego 20c w Lęborku

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2a w budynku przy ul. 10-go Marca 14 w Lęborku

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Mieszka 14a w Lęborku

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku przy ul. Zwycięstwa 35a w Lęborku

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zwycięstwa 35a w Lęborku

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pokoju 112), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF