Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 29-07-2016

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie sprzedaży:

- pawilonu handlowo - usługowego nr 3, położonego w budynku przy ul. Handlowej 9 w Lęborku o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, (działka nr 771/2, obręb 7 o powierzchni 5 233 m2),

- pawilonu handlowo - usługowego nr 1, położonego w budynku przy ul. Handlowej 13 w Lęborku o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, (działka nr 771/2, obręb 7 o powierzchni 5 233 m2),

- pawilonu handlowo - usługowego nr 3, położonego w budynku przy ul. Handlowej 12 A w Lęborku o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, (działka nr 771/24, obręb 7 o powierzchni 3 199 m2,

- pawilonu handlowo - usługowego nr 3, położonego w budynku przy ul. Węgrzynowicza 6 C w Lęborku o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, (działka nr 771/9, obręb 7, o powierzchni 95 m2).

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pok. 112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF