Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 20-12-2013

 Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących działki:

- nr 23/25 o pow. 6.5865ha, obręb 10, położonej przy ul. Majkowskiego,

- nr 23/5 i nr 23/19 o łącznej o pow. 3.9522ha , obręb 10, położonej przy ul. Majkowskiego.

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku - I piętro, naprzeciw pokoju 112, na okres 21 dni, licząc od dnia następnego, od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF