Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 26-04-2017

 BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul.Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących działki:

- nr 171/1 o pow.2303m2; nr 171/3 o pow. 2259m2; nr 171/6 o pow. 2278m2; nr 171/7 o pow. 2307m2; nr 171/10 o pow. 2318m2; nr 171/11 o pow. 1817m2; nr 171/14 o pow. 1729m2, położonych w obrębie 4 przy ul.Kazimierza Pułaskiego,

- nr 196/35, 240/119, 240/120, o łącznej powierzchni 9935m2, położonych w obrębie 11 przy ul.Teligi.

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej ( I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF