przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


W liczbach

Liczba ludności Lęborka: 33 532 (stan na: 10.01.2018)

Powierzchnia: Lębork zajmuje obszar 18 km2.

Użytkowanie gruntów: ogółem: 1.786 ha, w tym:

ZASOBY MIESZKANIOWE LĘBORKA  (stan na 10.01.2018 r.):

Liczba mieszkań: 2.075  (pow. użytkowa mieszkań 71.905 m2)

w tym:

Aktywne podmioty gospodarcze wg. bazy CEIDG: 2328 (stan na 10.01.2018)

Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych: 4909  (stan na 10.01.2018)

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

Oświata:

Opieka nad dziećmi i młodzieżą:

Szkoły gimnazjalne: 1 niepubliczna

Szkoły średnie: 7, w tym:

Kościoły

Inne obiekty:

Obiekty kultury:


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork