18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Utworzono: 18-09-2023

W ratuszu w sobotę 16 września br. ogłoszono wyniki  szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego dla gmin popegeerowskich. Minister, poseł i rzecznik rządu Piotr Müller wręczył staroście oraz przybyłym burmistrzom i wójtom decyzje o dofinansowaniu lokalnych inwestycji. Samorząd Lęborka na spotkaniu z udziałem mediów reprezentował burmistrz Witold Namyślak i sekretarz Marian Kurzydło.

Miasto Lębork otrzymało 862 tys. 400 zł dofinansowania na inwestycję pn. „Budowa ulicy 8 Maja w Lęborku z budowa kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu”. Dofinansowanie stanowi 98 procent szacowanych kosztów inwestycji. Projekt przewiduje budowę ulicy 8 Maja-bis, obecnie drogi gruntowej. W ramach realizacji zadania powstanie 200 metrów asfaltowej jezdni, chodniki, kanalizacja deszczowa i odwodnienie oraz dwa wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej. Przebudowany zostanie także odcinek sieci gazowej, dziś biegnący środkiem drogi. Budowa nowej części ulicy 8 Maja umożliwi dojazd do terenów budownictwa jednorodzinnego, uporządkuje kwestię wysokości nawierzchni i dowiązywania się nowych posesji oraz pomoże uregulować gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi w tym rejonie miasta.  

Lębork będzie także beneficjentem wartego 3 mln 920 tys. zł projektu pn. „Podniesienie standardów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych na terenie Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego.” W ramach 98 procentowej dotacji Przedszkola nr 1 i 6 otrzymają nowoczesne monitory interaktywne, a przy Przedszkolach nr 2 i 6 doposażone zostaną place zabaw. Wszystkie publiczne szkoły podstawowe w Lęborku a więc nr 1, 3, 4, 5, 7 i 8 otrzymają po 3 nowoczesne monitory interaktywne. Szacunkowa wartość sprzętu multimedialnego i wyposażenie placów zabaw dla placówek oświatowych zarządzanych przez Gminę Miasto Lębork wyniesie ok. 400 tys. złotych.

18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51423
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51424
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51425
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51426
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51427
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51428
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51429
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51430
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51431
18 mln 912 tys. zł dla regionu lęborskiego z 51432