38 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Utworzono: 12-09-2023

Jeszcze do 30 września br. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku można nadsyłać prace literackie w ramach 38 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział autorzy niezrzeszeni i członkowie organizacji twórczych. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix jednej z czterech ostatnich edycji konkursu.

Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie lub esej - do 10 stron maszynopisu.

Organizatorzy przewidują nagrody główne - Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego, trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lęborskiej oraz nagroda publiczności
- Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - poezja
- Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

 

Regulamin konkursu:

http://www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/

Informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 59 8622 307, e-mail: mbp [AT] biblioteka [DOT] lebork.pl