Ankieta GUS - Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Utworzono: 22-07-2022

W dniach 15-29 lipca br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych.

Badanie to dostarczy informacje o tym, jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych i jak prognozują jej zmiany w następnym półroczu. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, a także każdej gminy. 

Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Samopisu można dokonać na stronie internetowej GUS:

https://stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-15-29-07-2022,440,1.html