Urząd Miejski w Lęborku

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.

Utworzono: 08-06-2018

Na terenie województwa pomorskiego w dniach od 6 czerwca do 15 lipca br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Gdańsku realizować będą kolejną edycję badania terenowego Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel 1 i Sentinel 2 (Badanie „In situ”- łac. W miejscu).

Badanie to polega na rozpoznaniu upraw na polach oraz ich opisu wraz z wykonaniem trzech zdjęć. W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne jest wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy.
Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw.

Powyższe informacje znaleźć można również na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku (http://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-w-czerwcu-i-lipcu-2018-r-,128,1.html)

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF