Urząd Miejski w Lęborku

BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy

Utworzono: 11-09-2019

Coraz bliżej zakończenia przebudowy byłej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka 5 na nowoczesny Klub Osiedlowy BAZA. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Rewitalizacji „Odnowiony Lębork”. W formule „zaprojektuj i wybuduj” adaptację budynku i otoczenia na potrzeby mieszkańców dzielnicy wykonuje Zakład Budowlany „Dzida i Zaręba” sp. jawna z Lęborka. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 mln 544 tys. zł, a termin oddania budynku to jesień tego roku.

Wyróżniającym się elementem inwestycji jest charakterystyczna elewacja z drewnianych belek. Budynek zyskał windę, taras, zagospodarowano także otoczenie. Ideą jaką przyświeca budowie miejsca integrującego i wspierającego lokalną społeczność jest otwarcie przejścia z Łokietka do ulicy Kellera dla ruchu pieszego. Trwają prace przy brukowaniu przylegającej do Klubu Osiedlowego BAZA ulicy Kellera i budowie miejsc parkingowych. Nowy chodnik pojawił się też przed budynkiem przy ulicy Łokietka. Równolegle z budową prowadzone są postępowanie na zakup wyposażenia placówki (meble, sprzęt komputerowy, multimedia, wyposażenie kuchni).

W Klubie Osiedlowym BAZA funkcjonować będą Punkt Wsparcia Rodzin, Punkty Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce”. Przed budynkiem pojawi się zieleń  a w bliskim sąsiedztwie podwórka przebiegać będzie ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ulice Łokietka z Kellera. Przyjazna mała architektura, taras na dachu, duże okna i przeszklenia zachęcać będą do spędzania w tym miejscu czasu przez mieszkańców w każdym wieku.

Podejmowane działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” mają charakter inwestycyjny jak i społeczny. Wartość Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” to 21 mln 436 tys. zł w tym 14 mln 49 tys. zł dofinansowania unijnego.

Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom objętego programem obszaru. Mają pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi służyć mają także zaplanowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania, a także przedsięwzięcia inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
BAZA na ukończeniu. Przy ul. Łokietka powstaje Klub Osiedlowy
Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF