Bezpłatny kurs angielskiego. Nabór do grup poziomu A2 i B1

Utworzono: 15-10-2020

W Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „STOLEM” trwają zapisy na bezpłatne kursy z języka  angielskiego i niemieckiego. Są jeszcze wolne miejsca na poziomie zaawansowania A2 i B1 w języku angielskim.
120-godzinne roczne kursy skierowane są do pełnoletnich mieszkańców województwa pomorskiego pracujących w MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo) lub w podmiotach ekonomii społecznej.

Szkolenia dofinansowana są ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”. W kolejnych miesiącach w ramach projektu dofinansowane będą w 80% kursy prawa jazdy kat. C lub D wraz z kwalifikacją na przewóz osób oraz kursy komputerowe w wymiarze 72 godzin na jedną grupę szkoleniową zgodnie z wybranym przez uczestnika zakresem tematycznym.

Celem projektu jest  poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji.

Z oferty mogą skorzystać osoby pracujące w MŚP i podmiotach ekonomii społecznej, mieszkające na terenie województwa pomorskiego, które mają co najmniej 18 lat. Co najmniej 80% uczestników projektu muszą stanowić osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
- osoby powyżej 50 roku życia.


Informacje i zgłoszenia:
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku, ul. Krzywoustego 1, nr kontaktowy 530-072-740 lub Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2, nr kontaktowy 730 002 974

Bezpłatny kurs angielskiego. Nabór do grup poziomu 37252