Urząd Miejski w Lęborku

Dodatkowy termin naboru wniosków w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017

Utworzono: 02-08-2017

W związku z wycofaniem się kilku wnioskodawców z pozyskania dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” – (edycja 2017), zaszła możliwość składania dodatkowych wniosków osób chętnych do przystąpienia do projektu.  

Wnioski można składać na drukach, które znajdują się na stronie www.ekolebork.pl w zakładce dofinansowania – Czyste powietrze Pomorza edycja 2017.

Termin składania dodatkowych wniosków upływa 14.08.2017r.

Przypomnijmy: o udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork, a zadania dotyczyć mogą likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, pompą ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej (węzeł i przyłącze). 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF