Urząd Miejski w Lęborku

Dotacje na modernizacje pieców na terenie Lęborka. Wnioski do 28 kwietnia 2017

Utworzono: 27-02-2017

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2017. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 28 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła) bądź podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Termin składania wniosków: do 28 kwietnia 2017 roku.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) określa Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.02.2017 r.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl - zakładka Dofinansowania – Czyste powietrze Pomorza – Edycja 2017 lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. B 112. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 708.

Z dofinansowania pozyskanego przez miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do tej pory skorzystało już 65 osób. Edycja 2017 będzie czwartą, w której udział bierze samorząd Lęborka. W ciągu poprzednich trzech edycji konkursu na modernizacje pieców pozyskano łącznie ok. 147 tys. zł oraz dodatkowo przekazano ok. 17 tys. zł wkładu własnego z budżetu miasta. Poziom dofinansowania wahał się od ok. 23 % w 2014 roku do ok. 29 % kosztów kwalifikowanych wymiany pieców w roku 2016.

W obecnej edycji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 35 %, przy wymaganym wkładzie własnym gminy 5 %, zatem dofinansowanie w 2017 roku może wynieść do 40 % kosztów kwalifikowanych.

Dotacje na modernizacje pieców na terenie Lęborka. Wnioski do 28 kwietnia 2017

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF