Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach oświatowych

Utworzono: 14-10-2020

 

Drodzy Pedagodzy, Pracownicy Oświaty, Uczniowie!

W Dniu Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania wszystkim Pracownikom, Nauczycielom i Uczniom lęborskich placówek oświatowych.

Cenię trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą, z uznaniem patrzę na pracę dzieci i uczniów, których sukcesy cieszą nie tylko ich nauczycieli i rodziców, ale także budzą dumę całej społeczności miasta.

Sukcesy dzieci i młodzieży to dowód, że lęborscy nauczyciele, lęborskie placówki oświatowe stają na wysokości zadania i dobrze przygotowują dzieci do kolejnego etapu edukacji, do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie, przekazują najlepsze wzorce i wartości. Serdecznie za to dziękuję wszystkim Pedagogom.

Wszystkim pracownikom placówek oświatowych życzę wielu sukcesów, zapału i wytrwałości w osiąganiu stawianych sobie celów oraz uznania ze strony lokalnej społeczności.

Z wyrazami uznania

Witold Namyślak
Burmistrz Miasta Lęborka


Tegoroczne święto społeczności szkolnych z powodu panującej pandemii ma nieco odmienny charakter. Nie odbędzie się tradycyjne uroczyste spotkanie w Ratuszu z nauczycielami, dyrektorami, nagrodzonymi uczniami, przedstawicielami związków zawodowych pracowników oświaty oraz innymi zapraszanymi na uroczystość gośćmi..

Burmistrz Miasta Witold Namyślak wraz z Sekretarzem Miasta Marianem Kurzydło przekazali na ręce dyrektorów lęborskich szkół i przedszkoli listy z życzeniami dla pracowników oraz dzieci i młodzieży.

Jak co roku Burmistrz Miasta przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom, który odebrali nagrody wraz z gratulacjami w dniu 14 października.

W roku 2020 Nagrodę Burmistrza Miasta Lęborka otrzymali nauczyciele:

 1.  Marzena Kwidzińska -   nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Lęborku
 2.  Agata Rapalska - nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Lęborku
 3.  Elżbieta Kobos-Wilkos - nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Lęborku
 4.  Irena Pawłowska - nauczyciel Przedszkola Nr 6 w Lęborku
 5.  Jolanta Czarnecka - nauczyciel Przedszkola Nr 9 w Lęborku
 6.  Patrycja Gołębiewska - nauczyciel Przedszkola Nr 10 w Lęborku
 7.  Iwona Suszyńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lęborku
 8.  Izabela Woszczyło – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lęborku
 9.  Celina Skibicka - nauczyciel  - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku
 10.  Jolanta Dubrowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku
 11.  Halina Namyślak - nauczyciel Szkoły Podstawowej 4 w Lęborku
 12.  Stanisława Naczk - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lęborku
 13.  Jolanta Baranowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lęborku
 14.  Anetta Wetta- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lęborku
 15.  Małgorzata Stenka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku
 16.  Andrzej Kurzydło - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku
 17.  Marzena Małek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
 18.  Magdalena Kotłowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
 19.  Joanna Dalmar-Żółtowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku

Burmistrz Miasta Lęborka przyznał nagrody i wyróżnienia uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

DZIEDZINA: NAUKA
KATEGORIA: KLASY IV-VI    
                                                     

NAGRODA  GŁÓWNA – PSZCZÓLIŃSKI KRYSTIAN - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku

WYRÓŻNIENIA         
- JULIA FILA - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku
- JAKUB GLISZCZYŃSKI - Szkoła Podstawowa Nr  4 w Lęborku
- MICHAŁ GROMULSKI - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku
- WIKTORIA PIETRUSEWICZ - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku

KATEGORIA: KLASY VII-VIII

NAGRODA  GŁÓWNA – PIOTR KĄKOL - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku

WYRÓŻNIENIA           
- HUBERT STENCEL - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku
- NATALIA TRACEWICZ - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku
- MAKSYMILIAN MŁYŃSKI - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku
- PATRYCJA GWIAZDA - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku
- KACPER ZAJKOWSKI - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku
- DANIEL ZEGLER - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku

DZIEDZINA : SPORT
KATEGORIA: KLASY IV-VI

NAGRODA  GŁÓWNA – JONATAN JAŻDŻEWSKI - Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku

WYRÓŻNIENIA 
- HANNA RUTECKA – Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku
- JULIA KIKHIA – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku
- MARTYNA RYTA – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku
- SARA DORAWA - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku
- MARLENA GRUDZIŃSKA - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku
- AGATA MAJROWSKA - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku
- WIKTORIA MIOTK - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku
- PAULINA LEWIŃSKA - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku

KATEGORIA: VII-VIII

NAGRODA  GŁÓWNA – WERONIKA KLEJNA - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku

WYRÓŻNIENIA
- PIOTR HERTHA – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lęborku

DZIEDZINA : SZTUKA I KULTURA
KATEGORIA: KLASY I-III

NAGRODA  GŁÓWNA – LEA PAŃCZYSZYN -  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku

WYRÓŻNIENIA  
- ZUZANNA TĘSNY - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku
- ADRIANNA STĘPNIAK - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku

KATEGORIA: KLASY IV-VI

NAGRODA  GŁÓWNA BRAK REKOMENDACJI
WYRÓŻNIENIA 
- TATIANA MORARI – Szkoła Podstawowa Nr  5 w Lęborku
- HANNA GARSKA – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku
- MARIA FORMELA- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku

Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37228
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37229
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37230
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37231
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37232
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37233
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37234
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37235
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37236
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37237
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37238
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37239
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37240
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37241
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37242
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37243
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37244
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37245
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37246
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37247
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37248
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37249
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37250
Dzień Edukacji Narodowej w lęborskich placówkach 37251