Urząd Miejski w Lęborku

Głosowanie na Budżet Obywatelski

Utworzono: 29-09-2017

Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.

Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok przeprowadza się w formie:

a) elektronicznej – za pomocą interaktywnego formularza oraz

b) papierowej – za pomocą papierowej karty do głosowania.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: projekt.obywatelskilebork.pl w terminie od 1 października 2017 r. do 14 października 2017 r.

Głosowanie w formie papierowej odbywać się będzie:

1) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 (lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych), w dniach od 1 października 2017 r. do 4 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00;

2) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14, w dniach od 5 października 2017 r. do 8 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00;

3) w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 9 października 2017 r. do 14 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Przypominamy, że uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Miasta, którzy ukończyli 16 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania.

Poniżej zamieszczamy również wykaz projektów w poszczególnych kategoriach złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF