“Granty PPGR”. Obowiązek uzupełnienie dokumentów przez wnioskodawców

Utworzono: 24-11-2021

W związku ze zmianą wymagań dotyczących weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu ”Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Miasto Lębork zostało zobowiązane do ponownej weryfikacji złożonych oświadczeń pod kątem dokumentów potwierdzających zatrudnienie w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

Według nowych informacji otrzymanych od Komisji Konkursowej oświadczenie wnioskodawcy czy zeznania osób fizycznych nie są wystarczające do uznania jako prawidłowe poświadczenie zatrudnienia w PPGR.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły wnioski bez dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR o ich niezwłoczne dostarczenie (np. zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR).

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 10 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku, pok. 208.

Niedostarczenie zaświadczeń będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

“Granty PPGR”. Obowiązek uzupełnienie dokumentów 41332