Informacja dotycząca dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Miasto Lębork na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Utworzono: 07-11-2022

W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Pomorskiego !

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Miasto Lębork:

 1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60. roku życia.
 3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 4. Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny.
 5. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
 6. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji.

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka
 • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

Ulotka dotycząca przyjmowania jodku potasu (32,66MB)

Punkty wydawania jodku potasu na terenie Gminy Miasto Lębork wraz z wykazem ulic znajdują się poniżej:

Lp. Punkty dystrybucji
1

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku

ul. Armii Wojska Polskiego 10

2

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku

ul. Wojciecha Kossaka 103

3

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku

ul. Aleja Wolności 31

4

Szkoła Podstawowa Nr 5. Wojska Polskiego w Lęborku

ul. Kościuszki 14

5

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku

ul. Piotra Skargi 52

6

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku

ul. Mireckiego 10

7

Przedszkole Nr 2 w Lęborku

ul. Emilii Plater 12

8

Urząd Miejski w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

9

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

ul. Olimpijczyków 31

10

Przedszkole Nr 10 w Lęborku

ul. Krzywoustego 6

11

Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku

 ul. Czołgistów 37

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki na stronie www.monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA można zapoznać się na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki – www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki

Informacja dotycząca dystrybucji tabletek jodku 46148