Urząd Miejski w Lęborku

Informacja nt. sukcesywnego usuwania zalegającej warstwy śniegu z dachów

Utworzono: 25-01-2019

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi przypominamy o obowiązkach wyszczególnionych w art. 61 oraz art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) nałożonych przez ustawodawcę na właścicieli bądź zarządców obiektów budowlanych polegających na zapewnieniu bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak np. intensywne opady śniegu.

Prosimy o bieżące monitorowanie ilości śniegu zalegającego na dachach w celu niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku.

Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta Lęborka prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych.

Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF