Urząd Miejski w Lęborku

Informacja o wyborze partnera społecznego

Utworzono: 10-08-2017

W wyniku przeprowadzenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, ogłoszonego dnia 18.07.2017 . na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lęborku wyłoniono partnera społecznego.

Protokół z wyboru partnera w załączeniu.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF