Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium Mikrobiologicznego

Utworzono: 23-06-2022

Laboratorium Mikrobiologiczne w lęborskim szpitalu obchodzi w tym roku 35-lecie swojej działalności. Z tej też okazji w sali audiowizualnej ZSM-I odbyło się spotkanie na którym podsumowano i powspominano pracowite lata jego funkcjonowania.

Podczas wydarzenia z udziałem obecnych i byłych pracowników laboratorium, pracowników SPS ZOZ oraz władz samorządowych miasta i powiatu przedstawiono obecną działalność laboratorium oraz przypomniano jego długą i ciekawą historię.

Dyplom z gratulacjami od burmistrza Witolda Namyślaka na ręce Katarzynie Pawlik - kierownikowi Laboratorium Mikrobiologicznego przy SPS ZOZ w Lęborku wręczyli zastępcy burmistrza Lęborka Jerzy Pernal i Teresa Ossowska-Szara.

„Składamy wyrazy uznania dla wszystkich pracowników laboratorium i ich codziennej pracy, której wyniki i jakość decydują o podjęciu skutecznych metod leczenia i terapii pacjentów. Dziękujemy za codzienną pracę i zaangażowanie” napisali w liście gratulacyjnym Burmistrz Lęborka Witold Namyślak i Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Litwin.

Przekazując list gratulacyjny zastępca burmistrza Teresa Ossowska-Szara podkreśliła ważność diagnostyki medycznej w procesie leczenia oraz pogratulowała stworzenia, tu na miejscu, w Lęborku wysoko ocenianego Laboratorium Mikrobiologicznego.

Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43797
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43798
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43799
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43802
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43807
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43800
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43801
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43803
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43804
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43805
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43806
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43813
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43808
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43809
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43810
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43811
Jubileusz 35-lecia działalności Laboratorium 43812