Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu Sanktuarium św. Jakuba

Utworzono: 30-11-2018

Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone obecnie w ulicy Franciszkańskiej w Lęborku powiązane są z realizowanym od połowy listopada zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza, Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w ramach projektu z  dofinansowaniem unijnym „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”.

Podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum w Lęborku  przy kruchcie południowej kościoła św. Jakuba w 2000 i 2001 roku odkryto liczne pochówki pochodzące z okresu od końca XIII wieku, a zatem starsze niż budowa kościoła, po początki XIX wieku, czyli do czasu zakończenia grzebania zmarłych na przykościelnym cmentarzu. Tegoroczne prace badawcze koncentrują się w zachodniej części nekropolii.

Od środy 28 listopada odkryto ponad 20 pochówków. Nie zniszczone groby ujawniają się dopiero na głębokości ok. 200 cm poniżej gruntu. Pozostałe warstwy cmentarzyska uległy zniszczeniu na skutek kolejnych wkopów grobowych.

Przy szkieletach ludzkich archeolodzy znajdują zabytki w postaci darów grobowych: monet, przedmiotów codziennego użytku oraz dewocjonaliów. Badania potrwają jeszcze kilka dni.

Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27987
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27988
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27989
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27990
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27991
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27992
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27993
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27994
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27995
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27996
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27997
Kolejne archeologiczne znaleziska w pobliżu 27998