Urząd Miejski w Lęborku

Konkursy Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na rok 2018

Utworzono: 01-12-2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje o konkursach zaplanowanych na rok 2018:

W I półroczu 2018 roku planowane są konkursy na:

- wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie )

- wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

- oraz stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) – konkurs powstanie w wyniku niewykorzystanych kwot z konkursu z 2017 r.

W II półroczu:

- rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich .

- wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenie rybaków w zakresie poszerzenia działalności) 

- wspieranie budowy i promocja marki w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie.

Bieżące informacje o działaniach LGD „Dorzecze Łeby” publikowane są na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl

Konkursy Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na rok 2018
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF