Urząd Miejski w Lęborku

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

Utworzono: 22-07-2020

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 lipca 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 września 2020 r.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF