Urząd Miejski w Lęborku

Lębork miastem dużej rodziny

Utworzono: 22-01-2015

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Uchwała Nr XXXVIII-714/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lębork Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”.

Adresowana jest do osób zamieszkujących na terenie Lęborka i mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić wniosek o wydanie Karty „Duża Rodzina 3+” i złożyć go w Referacie Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku (pok. C2). Karta ta umożliwi skorzystanie z obowiązujących na terenie miasta zniżek i ulg. Przysługuje ona rodzicom, dzieciom do ukończenia 18 roku życia, dzieciom powyżej 18 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, a także dzieciom powyżej 18 roku życia posiadającym orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom sprawującym funkcję pieczy zastępczej.

Wniosek o wydanie Karty „Duża Rodzina 3+”

Dane zawarte we wniosku należy potwierdzić w Referacie ds. Ewidencji Ludności (C3).

Do wniosku należy załączyć:

 1. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – wystawione przez szkołę zaświadczenie z planowaną datą ukończenia nauki.
 2. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności  -  orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu.
 4. W sytuacji braku meldunku rodziny na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Lęborka, należy uwiarygodnić zamieszkiwanie w Lęborku i przedstawić dokumenty potwierdzające dane umieszczone we wniosku.


Katalog ulg:

 1. 5 zł zniżki od uśrednionej ceny biletu indywidualnego do kina w Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku.
 2. 50% zniżki na indywidualne bilety wstępu na wystawy i imprezy organizowane w Muzeum w Lęborku.
 3. 50% zniżki na indywidualne, jednorazowe bilety wstępu na Pływalnię Miejską „Rafa” w Lęborku.
 4. 50% zniżki na indywidualne bilety wstępu na miejskie lodowisko przy Placu Piastowskim w Lęborku oraz wypożyczenie łyżew.
 5. 20% zniżki na bilety miesięczne dla osób niekorzystających z innego rodzaju ulg uprawniających do przejazdu środkami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku.
 6. Pomoc finansowa w formie jednorazowego „bonu edukacyjnego 3+” w wysokości 100 zł dla dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie Lęborka.
 7. Uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.
 8. Zniżki w kwocie lub procencie zaproponowane przez inne podmioty, które zgłoszą udział we wspieraniu rodzin wielodzietnych w ramach programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”.
Ważne
Instrukcja głosowania elektronicznego - Budżet Obywatelski 2020
07-06-2019
W dniach od 10 do 24 czerwca 2019 roku można oddać głosy na projekty do Budżetu...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF