Lęborski Sport 2024 - składanie ofert do 30 listopada 2024

Utworzono: 20-11-2023

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, oferty klubów sportowych dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu sportu należy składać do 30 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce mieszkańcy (stowarzyszenia/prawo). Pomocne będą:

- Uchwała Nr XII-121/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku (załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13.09.2013 r.);

- Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.07.2021 r. w sprawie określenia wzoru oferty i wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do poniższego zarządzenia).

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLeborku/document/749101/Zarz%C4%85dzenie-80_2021

Lęborski Sport 2024  - składanie ofert do 30 52222