Urząd Miejski w Lęborku

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" zaprasza na spotkania konsultacyjne

Utworzono: 11-05-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza potencjonalnych wnioskodawców na spotkania konsultacyjne ws. zasad i kryteriów udzielania wsparcia w budżetu LSR. Najbliższe spotkania odbędą się 22 i 23 maja w GOKiS w Wicku.

22 maja br. konsultacje rozpoczną się o godz. 13, a doradztwo indywidualne 23 maja br. od godz. 9.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” działa na terenie gmin: Lębork, Łeba, Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Choczewo , dzięki temu można się ubiegać o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 programu „Rybactwo i Morze”.

Wysokość środków jakimi dysponuje LGD ”Dorzecze Łeby” na lata 2017 – 2020 dla beneficjentów, którzy chcą realizować projekty to niemal 7,7 mln złotych. Jeden wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie do 300 000 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo można ubiegać się o zaliczki, co ułatwia wykorzystanie unijnych środków. O środki unijne mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, które chcą realizować projekty w ramach programu „Rybactwo i Morze” na obszarze LGD „Dorzecze Łeby”

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „Dorzecze Łeby” w latach 2017 – 2020 można ubiegać się o środki w ramach pięciu przedsięwzięć.

  • Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej
  • 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich
  • 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży
  • 1.3.1  Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy
  • 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

W 2017 roku zaplanowano następujące konkursy:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 238 266,00 zł
Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie
745 542,00 zł
Przedsięwzięcie 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 461 160,68 zł
Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy w kwocie 730 170, 00 zł, w którym będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy lub osoby chcące założyć działalność gospodarczą będzie przeprowadzony na przełomie września i października 2017

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie dostępne już są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, dofinansowania, szkoleń, spotkań konsultacyjnych , doradztwa ukazują się na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy również do naszego biura – Łeba Aleja świętego Jakuba Apostoła 25, udzielamy również doradztwa telefonicznie: 530 243 120, 501 389 579.

Będziemy także 28.06. br w Obliwicach na Turystycznych Dniach Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz 10 czerwca na Festynie Plenerowym Niezapominajka w Wicku . Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" zaprasza na spotkania konsultacyjne

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF