Urząd Miejski w Lęborku

Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności

Utworzono: 07-08-2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku w ramach wieloletniego projektu „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021” realizuje obecnie zadanie pn. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Konopnickiej i Alei Wolności wraz z przebudową węzłów cieplnych” w ramach II etapu projektu. Prace modernizacyjne za kwotę 564.755 zł zł netto realizuje Konsorcjum „Lębork sieci i węzły 2018” Infracorr Sp. z o.o. – Lider, M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono do dnia 1 października 2018. W jej ramach sieć kanałowa wymieniona zostanie na nowoczesną sieć preizolowaną (372 metrów bieżących sieci DN32-DN65) a wymiennikownia grupowa zastąpiona zostanie sześcioma indywidualnymi węzłami cieplnymi (budynki Al. Wolności 35, Konopnickiej 8, 9, 10, Biblioteka Miejska przy ul. Armii Krajowej 16 oraz w budynek Banku Pekao S.A. przy ul. Armii Krajowej 18).

Wartość całego projektu pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021” wynosi 9 mln 342 tys. zł. Ponad 3,9 mln zł to dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej 10 Energia.

Inwestycje w ramach tego dużego projektu zostaną zrealizowane do końca grudnia 2021 roku. W ramach projektu przebudowywana jest sieć ciepłownicza oraz montowane są nowoczesne węzły ciepłownicze (razem 50) w tym 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów jednofunkcyjnych (co).

Kluczowym rezultatem projektu będzie obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Efektem ponad 9 milionowej inwestycji będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (1.554 ton równoważnikowych CO2), ale ograniczenie w zużyciu energii co przyniesie oszczędności finansowe dla gminy i mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku” składa się z 7 zadań:

1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.

2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater (zrealizowane)

3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i I Armii Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych.

4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych (w trakcie)

5. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich (w przygotowaniu)

6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego (zrealizowane)

7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywoustego na terenie dawnego ZWAR-u (zrealizowane).

MPEC kończy przygotowania do realizacji w ramach II etapu projektu zadania „Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich” w ramach którego rury stalowe zastąpione zostaną rurami preizolowanymi. Długość wymienianego odcinka wyniesie 273 metrów.   

Spółka MPEC realizuje też inne, mniejsze inwestycje. W tym troku m.in. wybudowała 140 metrów sieci wraz z przyłączem do nowo wybudowanego budynku przy ul. Kusocińskiego, wykonała sieć na ul. Mireckiego oraz wymieniła ciepłociąg przy Cechu Rzemiosł Różnych na zapleczu placu Pokoju. Wyremontowano także komorę przy Al. Wolności 55 wraz z nową izolacją na ciepłociągu nad rzeką.  

Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Konopnickiej i Alei Wolności
Ważne
Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców
15-04-2019
   

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF