Muzeum promowało publikację o cmentarzysku w Czarnówku

Utworzono: 01-02-2019

W dniu 31 stycznia 2019 w Sali Rajców lęborskiego ratusza odbyła się promocja książki autorstwa Jana Schustera wydanej w prestiżowej serii  Monumenta Archaeologica Barbarica, SERIES GEMINA, TOMUS VIII, Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu, Część 2, pod redakcją Jacka Andrzejowskiego, Marioli Pruskiej i Jana Schustera. "CZARNÓWKO, STANOWISKO 5. Osiem grobów okazałych - narodziny nowych elit w II wieku po Chrystusie w basenie Morza Bałtyckiego".

Publikacja została wydana w ramach projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropolii w Czarnówku, pow. lęborski” realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych”".

Gości, przybyłych na promocję, przywitał kwartet akordeonowy w składzie: Weronika Reclaf, Dagmara Linsztedt, Franciszek Lejk, Tomasz Spoczyński przygotowany przez Marcina Wardulińskiego oraz duet gitarowy w składzie: Filip Kotłowski i Grzegorz Piwar przygotowany przez Grzegorza Piwara z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku.

Obecni na promocji byli m.in. autor publikacji prof. Jan Schuster, dr Jacek Andrzejowski z Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, które były współwydawcami publikacji. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Kleina, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Kierownik Delegatury w Słupsku Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak, Starosta Powiatu Lęborskiego Alicja Zajączkowska i Wicestarosta Edmund Głombiewski, przedstawiciele instytucji kultury i oświaty, zaprzyjaźnionych muzeów , archeolodzy, radni miejscy i powiatowi,

przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, zespół realizatorów projektu oraz mieszkańcy miasta Lęborka i powiatu lęborskiego.

Dwuletni projekt, który zrealizowało Muzeum w Lęborku wraz z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica, obejmował opracowanie i upowszechnienie informacji dotyczących archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych na rozległym, wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku w powiecie lęborskim, którego podstawowym i nadrzędnym celem było dokonanie wieloaspektowej analizy pochówków określanych w nomenklaturze archeologicznej „książęcymi” i ich opracowanie w formie książkowej oraz wydanie w języku polskim i niemieckim.

Dofinansowanie na realizację projektu, które uzyskało Muzeum w Lęborku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiło 109.050 zł, z tego wkład własny Muzeum w Lęborku stanowiła kwota 39.150 zł.

Muzeum promowało publikację o cmentarzysku w 28749
Muzeum promowało publikację o cmentarzysku w 28750
Muzeum promowało publikację o cmentarzysku w 28751
Muzeum promowało publikację o cmentarzysku w 28752
Muzeum promowało publikację o cmentarzysku w 28753
Muzeum promowało publikację o cmentarzysku w 28754