Urząd Miejski w Lęborku

Nabór do „Akademii Zatrudnienia 2”

Utworzono: 23-11-2017

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku oraz Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2”. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 22 do 28 listopada 2017 r.

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy oraz inne, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewnimy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnikom staży wypłacone zostanie stypendium stażowe oraz zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.marmolowski.pl Projekty unijne / Akademia zatrudnienia 2. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM”, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az [AT] marmolowski [DOT] pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Akademia zatrudnienia 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nabór do „Akademii Zatrudnienia 2”
Nabór do „Akademii Zatrudnienia 2”

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF