Urząd Miejski w Lęborku
Nagrody Burmistrza w oświacie

Nagrody Burmistrza w oświacie

Utworzono: 01-01-2000
W dniu wczorajszym w Sali Rajców lęborskiego Ratusza odbyło się uroczyste spotkanie oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem dyrektorów, nauczycieli, uczniów oraz studentów nagrodzonych i wyróżnionych przez Burmistrza Miasta. Uroczystość uświetniły występy artystyczne.
Burmistrz Witold Namyślak przyznał nagrody pieniężnedla nauczycieli, uczniów i studentów. Ogólnie przeznaczył na ten cel ok. 30 tys. złotych.
O nagrodach w głosowaniu tajnym zadecydowały: Zespół Opiniujący Nagrody Organu Prowadzącego (w przypadku nauczycieli) oraz Komisja ds. Nagród dla Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (w przypadku uczniów i studentów).
Po rekomendacji tych komisji Burmistrz przyznał nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i pracy opiekuńczo-wychowawczej 21 nauczycielom (w tym 12 dyrektorom przedszkoli i szkół). Ich wysokość wahała się między 1100-2000 zł.

Nagrodzeni zostali dyrektorzy i nauczyciele:
Mariola Małecka dyr. SP nr 3, Małgorzata Szauła dyr. SP nr 5,Daniel Nadworski dyr. SP nr 8, Maciej Barański dyr. Gimn. nr 1, Kazimierz Wielgus dyr. Gimn. nr 2, Waldemar Walkusz dyr. ZS nr 3, Janina Świtka dyr. Przedszkola nr 1, Ewa Długosz dyr. P. nr 2, Wiesława Krefta dyr. P. nr 5, Teresa Cygan dyr. P. nr 6, Grażyna Paczyńska dyr. P. nr 9, Małgorzata Grabowska dyr. P nr 10, Ewa Kozłowska P. nr 2, Danuta Rybińska P. nr 6, Barbara Bielecka P. nr 9, Barbara Cieślak Gimn. nr 1, Andrzej Łakocki Gimn. nr 1, Walentyna Rekowska Gimn. nr 2, Donata Podlewska ZS nr 3, Barbara Jachimowicz SP nr 3, Irena Teliczan SP nr 8.

Na konkurs o nagrody uczniowskie i studenckie wpłynęły 64 wnioski. Zostały one ocenione przez komisję, w skład której oprócz samorządowców weszło trzech ekspertów:
1) Starszy Wizytator Zespołu Wizytatorów w Lęborku Urszula Mućka (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny),
2) Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku Stanisław Jakonis,
3) Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lęborku Jerzy Repiński

13 wniosków nie spełniło wymagań formalnych (m.in. średnia 4,5 w szkole wyższej). 21 laureatów wybrano więc spośród pozostałych 31 kandydatów.

W kategorii szkół podstawowych przyznane zostały: 1 nagroda główna – otrzymała ją Magdalena Formella i 3 wyróżnienia,
w kategorii gimnazjów: 1 nagroda główna - przypadła Marcie Milewczyk oraz 6 wyróżnień,
w kat. szkół ponadgimnazjalnych: 1 nagroda główna – otrzymała ją Anna Pietras i 5 wyróżnień
w kat. studia wyższe: 1 nagroda główna przyznana została Monice Kozłowskiej i 3 wyróżnienia.

Komisja postanowiła uhonorować listem gratulacyjnym 23 kandydatów do nagrody i wyróżnień.
Burmistrz wręczył także dyplomy i nagrody przyznane laureatom konkursów zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Z Lęborka w gronie laureatów znalazł się Łukasz Dawidowski z SP nr 5 w konkursie „Lubię siebie”, Dominik Bonna z SP 5 w konkursie „Lubię ruch” a także klasa IV c z SP 5 w konkursie „Wiem i umiem”.


galeria >>>

 

Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF