Urząd Miejski w Lęborku

Nowe projekty aktywizujące PUP

Utworzono: 11-05-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów:
- skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej – projekt pn. „Aktywni 45+”,<>-skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych – projekt pn. „Wracamy do aktywności zawodowej”,
- wynikającego z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy, w ramach którego założono organizację staży w placówkach ARiMR oraz staży i prac interwencyjnych mających na celu likwidację widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów medycyny i opieki długoterminowej – projekt pn. „Bliżej rynku pracy”.

Realizacja projektów: kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF