Urząd Miejski w Lęborku

Oddali hołd Sybirakom

Utworzono: 18-09-2017

18 września br. przy Pomniku Zesłańców Sybiru odbyły się jak co roku uroczystości upamiętniające Polaków zamieszkujących przedwojenne Kresy Wschodnie wywiezionych w konsekwencji agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku na Syberię i do Kazachstanu.

Na uroczystość w Alei Sybiraków zaprosiły lęborczan władze samorządowe miasta i powiatu oraz Koło Związku Sybiraków w Lęborku. Uroczystość w Alei Sybiraków rozpoczęła się od Hymnu Państwowy oraz wysłuchaniu Hymnu Sybiraków. Część artystyczną wypełnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 7 klasy Zespołu Szkół w Garczegorzu. Młodzież do występu przygotowały Panie Bożena Lenart i Izabela Płotka.

W przemówieniu Burmistrz Lęborka Witold Namyślak przypomniał wydarzenia sprzed 78 lat, kiedy to o świcie Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice Polski, zajmując ponad połowę jej terytorium zamieszkałą przez blisko 14 mln ludzi. Wspomniał także o okrutnym losie nie tylko wziętych do niewoli polskich żołnierzy, ale także mieszkańców zajętych przez Armię Czerwoną, a następnie przyłączonych do ZSRR ziem polskich.   

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru przez delegację samorządowców z miasta i powiatu, kombatantów, szkół, przedszkoli, organizacji społecznych. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Związku Sybiraków, oraz szkół z Lęborka i Garczegorza.

Patriotyczną uroczystość uświetniła Kompania Honorowa I Batalionu Zmechanizowanego. Jej żołnierze pełnili wartę honorową przed pomnikiem.

Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom
Oddali hołd Sybirakom

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF