Urząd Miejski w Lęborku

OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód”

Utworzono: 18-07-2019

OGŁOSZENIE

o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku  w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz  teren elementarny oznaczony 4.UO.01

i możliwościach zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2081, z późn. zmianami)   

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o przyjęciu Uchwałą  Nr VI-64/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  31 maja 2019r.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku  w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz  teren elementarny oznaczony 4.UO.01.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019r. pod poz. 3141.

Z treścią w/wym. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/wym. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok. 116 oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl. 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

 

Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF