Urząd Miejski w Lęborku

Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze

Utworzono: 08-03-2018

3 marca w Domu Pielgrzyma w Lęborku odbyło się trzecie Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Do „Przyjaciół …” na koniec 2017 roku należało 144 osób z całej Polski, do Lęborka przyjechało 31 członków, mających pełnomocnictwa od 4 kolejnych. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji udzielono, przy 3 głosach wstrzymujących się, absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano nowe, na czteroletnią kadencję 2018 – 2022.

Obecny zarząd stowarzyszenia, po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: prezesem ponownie został EMIL MENDYK z leniej Góry, wiceprezesem ponownie KRZYSZTOF FEKECZ z Gostynia, skarbnikiem, również ponownie, PAWEŁ PLEZIA z Poznania. Nowe twarze w zarządzie to BEATA MIZERSKa z Ząbek, która otrzymała funkcję sekretarza, oraz  wybrana KRYSTYNA ZABROCKA z Lubania. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został EDWARD CZERNA z Bolesławca. 

Serdeczne gratulacje i życzenia pełnej realizacji ambitnych zamierzeń oraz  owocnej współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się polskimi caminowiczami oraz szlakami Camino w Polsce. 

Wśród zamierzeń na nową kadencję w dyskusji zgłoszono inicjatywę „na dziś”: 100 km na 100-lecie Niepodległości oraz nawiązania współpracy z jakubowymi podmiotami zagranicznymi, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, czy też dalszą poprawę udostępniania informacji dla zainteresowanych korzystaniem z Dróg w Polsce – bieżącą aktualizację i łatwiejsze ściąganie danych o szlakach. Jako ważne zadanie przyjęto też uaktywnienie jak największej grupy członków Stowarzyszenia. Większość z nich jest aktywnymi caminowiczami – ważne aby popularyzowali Drogi, dbali o oznakowanie i infrastrukturę oraz zachęcali innych do pielgrzymowania.

Podczas pobytu w Lęborku grupa opolska pod opieką HELMUTA STAROSTY w piątek 2 marca wybrała się na szlak Pomorskiej Drogi św. Jakuba. W kościele św. Jakuba Ap. w Łebie pielgrzymów przywitał proboszcz ks. ZENON MYSZK. Następnie zimowi caminowicze spotkali się z łebskimi morsami – nikt z gości nie skorzystał z morskiej kąpieli, ale udano się dalej,  odwiedzając port jachtowy.

Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania był czas na spotkanie z przedstawicielami Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba (ALICJA ZAJĄCZKOWSKA, TADEUSZ KRAWCZYK, RYSZARD WENTA) oraz opowieści o ostatnich wędrówkach „Przyjaciół …”. W niedziela 5 marca przybyli uczestniczyli w uroczystej mszy św. patronalnej, podczas której za wstawiennictwem św. Jakuba Ap., patrona Lęborka, modlono się m.in. w intencji wszystkich członków Stowarzyszenia. Następnie JAN KIŚLUK i Tadeusz Krawczyk oprowadzili chętnych po lęborskim starym mieście. 

Rozstając się wyrażono nadzieję, że dzięki dalszemu wspólnemu zaangażowaniu Drogi św. Jakuba w Polsce będą zyskiwały coraz więcej użytkowników, zainteresowanych samotnym lub w małych grupach wędrowaniem trasami odnowionych średniowiecznych szlaków pielgrzymich, o statusie europejskiego szlaku kulturowego.

Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze
Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF