Urząd Miejski w Lęborku

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Utworzono: 13-01-2016

Od 4 styczna br. powiat lęborski na mocy ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uruchomił trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
1. Pierwszy prowadzony przez adwokata, działający w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 (budynek po b. Zwarze)
2. Drugi prowadzony przez organizację pozarządową w Lęborku, przy ul. Krzywoustego 1
3. Trzeci prowadzony przez radców prawnych w Łebie przy ul. Kościuszko 5 ( w budynku UM)

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
- której w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
-  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5.12.2014 o Karcie Dużej Rodziny
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
- która nie ukończyła 26 lat
- która ukończyła 65 lat
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się  w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Ważne
Instrukcja głosowania elektronicznego - Budżet Obywatelski 2020
07-06-2019
W dniach od 10 do 24 czerwca 2019 roku można oddać głosy na projekty do Budżetu...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF