Urząd Miejski w Lęborku

Rekrutacja do projektu

Utworzono: 05-07-2019

Projekt pn. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.09.2019 roku -31.12.2022 roku
nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17-01

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie z:

- Stowarzyszeniem EDUQ
- Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych
- Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przy SOSW w  Lęborku –„Otwarte Drzwi”

w okresie od 1.09.2019 roku  do 31.12.2022 roku  będzie realizowała projekt

pn. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze rewitalizacji dla potrzeb 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru rewitalizacji Lębork-Nowy Świat, w okresie od  1.09.2019 roku do 31.12.2022 roku.

Grupa docelowa:

165 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich  rodziny, zamieszkujące obszar rewitalizacji Lębork Nowy Świat – mapa i wykaz ulic w załączeniu.

Uczestnicy/uczestniczki projektu w ramach powołanego KLUBU OSIEDLOWEGO „BAZA” przy ul. przy ul. Łokietka 5 będą mogli korzystać we wsparcia:

  1. Punkt Wsparcia Rodzin
  2. Punkt Wsparcia Seniorów
  3. Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce”

Natomiast tworzona PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO od ul. Łokietka wejście (budynek obok internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) oferować będzie od stycznia 2020 roku:

  1. Zajęcia świetlicowe
  2. Wsparcie przez streetworkerów

Rekrutacja do projektu trwa od lipca 2019 roku, prowadzona jest w trybie ciągłym.

ZAPRASZAMY DO BIURA REKRUTACJI:

Stowarzyszenie EDUQ
84-300 Lębork ul. Krzywoustego 1, pok. 135
tel. 692 320 317

Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu
Ważne
Zamknięty jeden pas ulicy Wojska Polskiego!
10-09-2019
“Informujemy, że dnia 09.09.2019r. został zamknięty jeden pas ulicy Wojska...
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF