Urząd Miejski w Lęborku

Skąd my się tu wzięliśmy? - konkurs genealogiczny

Utworzono: 19-04-2017

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Lęborku, Powiat Lęborski, Gmina Miasto Lębork oraz Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne z siedzibą w Sopocie zapraszają wszystkie dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z gimnazjów do udziału w konkursie genealogicznym „Skąd my się tu wzięliśmy?”.

W ramach konkursu można złożyć prace w czterech kategoriach:

  • kategoria I  - drzewo genealogiczne
  • kategoria II – korzenie rodziny (wywód przodków)
  • kategoria III – album „Historia mojej rodziny”
  • kategoria IV - prezentacja multimedialna

Termin składania prac upływa 12 maja 2017 r. Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu oraz prezentacji przedstawiającej skrócone informacje.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Lęborku odbyły się spotkania z uczniami i ich opiekunami. Organizatorzy konkursu dziękują dyrekcji i kadrze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 8 za zorganizowanie spotkań w szkołach oraz aktywny udział dzieci w spotkaniach. Składają także podziękowania uczniom wraz z ich opiekunami z Zespołu Szkół w Łebieniu za udział w lęborskim spotkaniu.

Przedstawiciele Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego – prezes Janusz Pawelczyk i skarbnik Aleksandra Wajgert zachęcali dzieci i ich opiekunów do zainteresowania się genealogią.

Pierwszymi, najważniejszymi osobami, które są dla dzieci kopalnią wiedzy o swoich przodkach są członkowie rodzin – rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie. Dzięki ich wiedzy, spisanej przez dzieci lub ich opiekunów, możliwe są dalsze poszukiwania przodków. Bardzo ważne jest opisywanie osób znajdujących się na zdjęciach – aby kolejne pokolenia mogły poznać swoich przodków również wizualnie. Równie ważne jest poznanie historii rodzinnych, a poprzez to nauka historii ziem, z których pochodzili nasi przodkowie. Pamięć ludzka jest ulotna, stąd ważne jest spisywanie zebranych historii i informacji.

Dzięki ogromnej pracy m.in. Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, ale także innych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz archiwów państwowych, możliwe jest prowadzenie poszukiwań genealogicznych bez wychodzenia z domu, na podstawie danych dostępnych w internecie. Sympatycy genealogii przeprowadzają indeksację – tzn. skanują księgi parafialne i stanu cywilnego, spisują z papierowych ksiąg dane dotyczące aktów stanu cywilnego (tzn. aktów urodzenia, chrztu, małżeństwa, zgonu). Dzięki temu, możemy znaleźć w Internecie coraz więcej danych z ostatnich kilkuset lat. Kilkanaście przykładowych źródeł genealogicznych dostępnych w Internecie znajdziecie Państwo w załączonej informacji – znajduje się tam też krótka instrukcja poszukiwania danych na poszczególnych stronach internetowych. Ze względu na ochronę danych osobowych akta chrztu/urodzenia oraz akta małżeństw są co do zasady dostępne sprzed co najmniej 100 lat. Akta dotyczące zgonów nie są objęte ochroną danych osobowych.

Członkowie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego zaoferowali swoją pomoc dzieciom zainteresowanym poszukiwaniami genealogicznymi – autorzy wszystkich złożonych prac otrzymają informację zwrotną, która może naprowadzić ich do miejsc, w których mogą znajdować się kolejne dane dotyczące ich przodków.

Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają do poznania historii swojej rodziny i udział w konkursie!

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF