Urząd Miejski w Lęborku

Staże dla osób bezrobotnych

Utworzono: 21-04-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że dysponuje środkami przeznaczonymi na organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i zaprasza Pracodawców Powiatu Lęborskiego do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu są dostępne w siedzibie lęborskiego Urzędu Pracy, pok. 5 lub na stronie internetowej www.pup.lebork.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców – dokumenty do pobrania.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać w siedzibie  Urzędu pok. 5, tel. 59 8667 107 lub 059 8667 108.

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF