Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. urodziny!

Utworzono: 13-06-2018

12 czerwca 2018 odbyły się oficjalne urodziny lęborskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb". Spotkanie członków organizacji i zaproszonych gości było okazją do wspomnień i podsumowania bardzo aktywnych 5 lat. Nie zabrakło życzeń, wzruszeń i snucia planów na przyszłość.

Dokładnie 12 czerwca 2013 roku w sali 108 biurowca ZWAR-u swoje spotkanie założycielskie odbyli członkowie "Niebieskiego Skarbu". Idea stworzenia organizacji pomagających osobom i rodzinom dotkniętych problemem autyzmu padła na podatny grunt. Przez kolejne lata Stowarzyszenie rozszerzało swoją działalność i zwiększało liczbę zaangażowanych członków. Dziś liczy 60 osób i ma pod swoją opieką 28 osób (głównie dzieci) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

- Wszystko zaczęło się od spotkania informacyjnego projektu „Zrozumieć Autyzm” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego. 9 kwietnia 2013 roku takie spotkanie odbyło się też w Lęborku. Przyszło na nie ponad 100 osób. Gość ze SPOA Leszek Bartoszewski ze SPOA zachęcał zebranych do organizowania się, zakładania stowarzyszeń, fundacji by wspólnymi siłami zmierzyć się z problemem autyzmu, a przede wszystkim pomóc rodzicom i zbudować system wsparcia. Odzew uczestników, a przede wszystkim rodziców był bardzo pozytywny. Po spotkaniu, spontanicznie kilka osób zadeklarowało chęć założenia jakieś organizacji pomocowej. Ponad 2 miesiące później odbyło się zebranie założycielskie „Niebieskiego Skarbu”. Wzięły w nim udział 34 osoby – wspomina prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pujsza-Pomorska

- Zaczynaliśmy dosłownie od zera, nie mieliśmy pieniędzy, nie znaliśmy się wcześniej i ciężką pracą budowaliśmy organizację – przypomina pionierskie czasy wiceprezes „Niebieskiego Skarbu” Emilia Wolska. - Mogliśmy liczyć na pomoc Stowarzyszenia EDUQ, zaangażowaliśmy się w realizację projektu „Zrozumieć Autyzm”, włączyły się władze samorządowe i z każdym miesiącem się rozwijaliśmy, także indywidualnie uczestnicząc w wielu szkoleniach.

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” działa głównie na terenie powiatu lęborskiego, ale ma też członków w gminie Łęczyce i Linia. Organizacja pełni rolę informacyjną dla osób, które dopiero podejrzewają u swoich dzieci zaburzenia autystyczne lub otrzymały diagnozę. Prężnie działa cyklicznie spotykająca się Grupa Wsparcia „Niebieska Dłoń” skupiająca rodziców dzieci z autyzmem i osób zawodowo związanych z tą tematyką. „Niebieski Skarb” to także warsztaty, szkolenia o tematyce autyzmu oraz szeroko rozumiana integracja i wypoczynek rodzin dotkniętych tym problemem. Sztandarowym działaniem jest organizacja co roku w kwietniu bogatego w wydarzenia Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim w którego skład wchodzi m.in. Marsz dla Autyzmu, konferencja o autyzmie, konkurs dla młodzieży oraz wiele mniejszych wydarzeń. Stowarzyszenie w ostatnich latach przeprowadziło w lęborskich szkołach i przedszkolach wiele akcji informacyjnych dot. autyzmu w przystępny sposób przedstawiający uczniom i przedszkolakom ten trudny temat.

Od 2015 roku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do zbierania środków z 1% od podatku dochodowego. Dzięki udziałom w różnych projektach, grantach Stowarzyszenie organizuje lub dofinansuje specjalistyczne zajęcia dla osób z autyzmem. W roku 2017 było to prawie 1000 godzin. Zwiększenie środków zebranych z 1% miała służyć akcja „Niebiescy Bohaterowie” prowadzona od stycznia do kwietnia przez Stowarzyszenie.

– W wielu przypadkach, gdyby nie nasze środki dzieci i młodzież z autyzmem pozbawiona byłyby specjalistycznej rehabilitacji. Udało nam się z naszymi partnerami wynegocjować dobre warunki, nieosiągalne indywidualnie dla rodziców, co zwiększyło efektywność wydawanych środków. Potrzeby są niestety znacznie większe. Nie ma miesiąca byśmy nie odebrali telefonu o nowym dziecku ze zdiagnozowanym autyzmem czy Zespołem Aspergera. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie – mówi prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska

Coraz bogatsza jest specjalistyczna biblioteczka książek o autyzmie. Od 20 do 22 lipca br. Stowarzyszenie wystawi stoisko na Lęborskich Dniach Jakubowych gdzie będzie  oferować ręcznie wykonane wraz z podopiecznymi wyroby artystyczne. Niebieski Skarb” swoją siedzibę ma w biurowcu przy ul. Krzywoustego 1, pok. 232. Prezesem Stowarzyszenia jest Agnieszka Pujsza-Pomorska, Wiceprezesem Emilia Wolska, a w skład Zarządu wchodzą także Kinga Krzyżaniak, Urszula Żulpo i Bożena Domarus.

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25011
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25012
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25013
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25014
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25015
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25016
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25017
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25018
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25019
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25020
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25021
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25022
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25023
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25024
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25025
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25026
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25027
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25028
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25029
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25030
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25031
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25032
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25033
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25034
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25035
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25036
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25037
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25038
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25039
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25040
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25041
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25042
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25043
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25044
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” świętuje 5. 25045