Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Utworzono: 14-09-2021

Szkolenie, kierowane jest do wszystkich właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu z terenu miasta Lęborka. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i w całości finansowany przez Burmistrza Miasta Lęborka ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lęborka na 2021 rok.

Szkolenie prowadzone będzie w trybie stacjonarnym oraz w formie online w terminach:

  • 21 września 2021 r. – szkolenie stacjonarne, Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, sala 101, w godz. od 10:00 – 12:00
  • 24 września 2021 r. – szkolenie online, w godz. od 10:00 – 12:00

Do Państwa należy wybór formy szkolenia w jakiej zdecydujecie się wziąć udział.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

  1. Dane przedsiębiorcy/sprzedawcy (nazwa punktu/imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego).
  2. Wybór formy udziału w szkoleniu (stacjonarna/online). Przy wyborze szkolenia online niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej w celu przesłania przez organizatora szkolenia linku do procedury indywidualnego logowania.
  3. Podanie liczby osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu (z podziałem na formy szkolenia: stacjonarną i online)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 września 2021 roku pod numerami telefonów:

(59) 86 37 780, (59) 86 37 726  w dni robocze, w godzinach 7:00 – 15:00 lub na adres e-mail: sps@um.lebork.pl

Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowanego trenera.

Program szkolenia zawiera wiele elementów wykraczających poza standardowe przekazywanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych dlatego też serdecznie zachęcamy do uczestnictwa właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Liczba miejsc ograniczona!